Sprzedaż instytucjonalna

Podstawową naszą działalnością są usługi maklerskie świadczone na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Jako grupa kapitałowa Erste Group posiadamy lokalne zespoły sprzedażowe na wszystkich głównych rynkach. Zapewniamy dostęp do wielu rynków, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Londynie oraz dostęp do najważniejszych giełd w regionie.

Nasze usługi związane z realizacją oraz rozliczaniem transakcji na rzecz klientów dotyczą operacji przeprowadzanych na akcjach, obligacjach i instrumentach pochodnych. Oferujemy szerokie spektrum technik realizacji zleceń w zależności od oczekiwań klientów na przykład od przeprowadzania transakcji blokowych po realizacje na platformach elektronicznych.

Pakiet naszych usług maklerskich zawiera również serwis posprzedażowy z raportowaniem i rozliczaniem transakcji włącznie.
Zarówno w segmencie akcji jaki i instrumentów pochodnych jesteśmy znaczącym uczestnikiem w zakresie obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W drugim kwartale 2017 ESP zajmujemy czwarte miejsce pod względem obrotu akcjami i drugie miejsce jeśli chodzi o obrót instrumentami pochodnymi.

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

tel.: +48 22 538 62 65, +48 22 538 62 12