Obrót instrumentami finansowymi

Jesteśmy jednym z wiodących uczestników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem udziału w obrocie instrumentami finansowymi na rynku wtórnym w segmencie inwestorów instytucjonalnych.

Wśród naszych klientów znajdują się:

 • 12 otwartych funduszy emerytalnych
 • 35 polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • firmy ubezpieczeniowe i asset & wealth management
 • zagraniczni klienci Erste Group

Oferowane przez nas usługi związane z obsługą i rozliczaniem zleceń w ramach transakcji dotyczących instrumentów finansowych rynku pierwotnego i wtórnego. Portfel oferowanych usług brokerskich zawiera:

 • pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach kapitałowych
 • realizację zleceń do dyspozycji maklera na podstawie ustalonych parametrów (DDM)
 • realizację transakcji crossowych, pakietowych oraz OTC
 • pożyczki polskich i zagranicznych instrumentów finansowych

Umożliwiamy szeroki dostęp do rynków kapitałowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w tym rynków NYSE, LSE, CEESEG, FWB, BIST, etc.

W ramach oferty usług pozyskiwania kapitału w transakcjach na rynkach kapitałowych, świadczymy klientom z Polski i zagranicy następujące usługi:

 • realizację pierwszych emisji publicznych (IPO) i kolejnych emisji wtórnych (SPO)
 • realizację wtórnych emisji akcji (SPO) kierowanych do inwestorów instytucjonalnych
 • organizację budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB)
 • organizację spotkań z inwestorami w ramach „investor’s education”
 • organizację „roadshow” spółek polskich oraz zagranicznych
 • zbieranie opinii od inwestorów w ramach „pilot phishing”

Zapraszamy inwestorów i emitentów na coroczne konferencje organizowane przez Erste Group w Stegersbach, Londynie i Warszawie. Poza klientami Erste Group, w konferencjach biorą udział również eksperci bankowości inwestycyjnej z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach konferencji organizujemy spotkania indywidualne spółek z inwestorami, spotkania grupowe i prezentacje oraz dyskusje panelowe, które dają możliwość jednoczesnej wymiany wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim nawiązania nowych kontaktówe biznesowych.