Usługa kolokacji GPW

Erste Securities Polska S.A. jako pierwsze biuro maklerskie na polskim rynku korzysta z usługi kolokacji Giełdy Papierów Wartościowych oferując ją naszym klientom.

Usługa kolokacji umożliwia instalację sprzętu i oprogramowania w bezpośrednim sąsiedztwie systemu transakcyjnego Giełdy Papierów Wartościowych (systemu Universal Trading Platform). Celem usługi jest poszerzenie zakresu możliwości dostępu do rynków, a tym samym poprawa płynności instrumentów finansowych oferowanych na rynkach GPW. Usługa kolokacji jest świadczona w profesjonalnym Centrum Danych (Data Center) zaprojektowanym i utrzymywanym przez zewnętrzną specjalistyczną firmę.

W ramach usługi oferujemy

 • połączenie z systemami GPW za pośrednictwem bezpośredniego członka Giełdy
 • najszybszy dostęp do rynku, a co za tym idzie najlepszą szybkość realizacji zleceń na rynku - 500 mikrosekund od punktu dostępu Erste Securities Polska S.A. do punktu dostępu GPW
 • pośrednictwo w programach zachęt, w tym w programie: High Volume Provider (HVP), High Volume Funds (HVF) oraz dla zewnętrznych animatorów rynku - co umożliwia korzystanie z niższych opłat ze strony GPW ora KDPW_CCP
 • możliwość realizacji strategii wrażliwych na "latency", w tym handel elektroniczny instrumentami rynku kasowego i kontraktami futures, realizacja strategii arbitrażowych EFP (Exchange for Physicals) oraz rolowanie kontraktów futures
 • otwarcie i prowadzenie rachunku papierów wartościowych, bez dodatkowych opłat rozliczeniowych naliczanych ze strony banku depozytariusza lub uczestnika rozliczającego 
 • wszelkie niezbędne dane oraz informacje, w tym dane rynkowe dystrybuowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 • wsparcie naszych ekspertów w dziedzinie informatyki (obszar hardware oraz software) oraz rozliczeń dostosowane do potrzeb Klienta

Korzyści dla Ciebie

 • kolokacja i połączenie infrastruktury z systemem transakcyjnym UTP w bezpośredniej lokalizacji GPW
 • zminimalizowane opóźnienie w dostępie do rynku (zlecenia, dane rynkowe) z uwagi na bezpośrednią kolokacje aplikacji Klienta z systemem transakcyjnym GPW
 • dostęp do usług oferowanych przez innych Klientów kolokacji GPW, w tym np. dostawców oprogramowania, dystrybutorów danych rynkowych itp.
 • profesjonalna infrastruktura Data Center zgodna z aktualnie obowiązującymi normami, w tym najwyższymi standardami bezpieczeństwa, zasilania energetycznego, klimatyzacji oraz bezpieczeństwa dostępu
 • szeroki wybór usług operatorów telekomunikacyjnych

Kontakt

Departament Produktów Handlu Elektronicznego i Innowacji

tel.: +48 22 257 57 21,  e-mail: Jaroslaw.Kowalczyk@erstegroup.com 

Departament Rozwoju Biznesu

tel.: +48 22 257 57 03,  e-mail: Bartosz.Swidzinski@erstegroup.com