Dostęp do rynków

Oferujemy szeroki dostęp do rynków kapitałowych dla klientów polskich i zagranicznych.
Nasi klienci mogą składać zlecenia za pośrednictwem wielu kanałów dostępu, w tym poprzez szeroki wachlarz rozwiązań dedykowanych do handlu elektronicznego.

Obsługujemy każdą dostępną wersję protokołu wymiany danych FIX (ang."FIX protocol”-  Financial Information eXchange) od wersji 4.2 wzwyż. Obecna infrastruktura Erste Securities Polska pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym przez protokól FIX z rynkami kapitałowymi w:

  • Polsce
  • Austrii
  • Czechach
  • Turcji
  • oraz na Węgrzech

Nasi klienci mogą korzystać także z protokołu FIX aby składać elektronicznie (EDA-Electronic Desk Access) zlecenia do dyspozycji maklera (ang. care orders) na pozostałe rynki kapitałowe w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, w tym między innymi w: 

Ponadto umożliwiamy przekazywanie zleceń za pośrednictwem protokołu FIX poprzez sieci, w tym:

  • Bloomberg
  • Autex (wcześniej Reuters Order Routing Network)
  • FIS Global Network (wcześniej Sungard)
  • ULLINK