Rozliczanie transakcji

Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem KDPW S.A. w typie dom maklerski oraz agent do spraw rozrachunku jako jedyny dom maklerski w Polsce. Jesteśmy generalnym uczestnikiem rozliczającym (GCM) w KDPW_CCP oraz jako pierwsi rozpoczęliśmy rozliczanie transakcji zdalnego członka giełdy na rynku derywatów.

Oferujemy obecnie rozliczenie transakcji dla członków giełdy niebędących uczestnikami rozliczającymi na rynku kasowym oraz na rynku instrumentów pochodnych. Dzięki takiej usłudze, zdalny członek giełdy może obniżyć koszty rozliczenia transakcji nie wnosząc opłat za uczestnictwo na rzecz KDPW i KDPW_CCP oraz bez konieczności budowy i dostosowania połączenia i systemu do infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej w Polsce. 

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz usług rozliczania transakcji i obsługi operacji na papierach wartościowych.

We współpracy ze spółkami należącymi do Erste Group świadczymy usługi związane z rozliczaniem transakcji na rynkach zagranicznych, w tym na rynku kasowym i terminowym.