Obrót instrumentami pochodnymi

Należymy do najaktywniejszych uczestników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem obrotu instrumentami pochodnymi.

Jesteśmy w czołówce pod względem udziałów w obrotach kontraktami terminowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uzyskujemy  najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora od 2015 roku.

 

W ramach obsługiwanych transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych i opcji, oferujemy obsługę i rozliczanie transakcji opartych o następujące instrumenty bazowe:

Portfel oferowanych przez nas usług brokerskich dla instrumentów pochodnych zawiera:

  • pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach kapitałowych
  • realizację zleceń do dyspozycji maklera na podstawie ustalonych parametrów (DDM)
  • realizację transakcji crossowych, pakietowych oraz transakcji arbitrażowych na koszyku akcji z WIG20 vs. Index

Umożliwiamy dostęp do rynków kapitałowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w tym rynków CME, ICE, EUREX, LIFFE, SGX, MEFF, HKFE, etc.

Nasze biuro maklerskie cieszy się uznaniem wśród inwestorów instytucjonalnych za jakość obsługi i innowacje technologiczne w zakresie świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach domów maklerskich.