Departament Analiz

Zespół analityków Erste Securities Polska składa się z 5 specjalistów, którzy są częścią około 60-osobowego zespołu analityków akcji i instrumentów dłużnych Erste Group zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie zespół analiz Erste Group pokrywa około 200 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polski zespół analiz wydaje rekomendacje dla 55 spółek, a zagraniczni analitycy pokrywają dodatkowe 10 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki te reprezentują ok. 80% całkowitej kapitalizacji indeksu WIG oraz 90% łącznego obrotu giełdowego. Oprócz rekomendacji, zespół analiz wydaje również krótkie raporty dotyczące wydarzeń mających wpływ na zmiany cen oraz strategie dla rynku akcji. Dodatkowo w miesięcznym modelowym portfelu zespół analiz dzieli się z klientami rekomendacjami kupna/sprzedaży akcji. Analitycy Erste Securities Polska są regularnie wyróżniani w rankingach domów maklerskich i cieszą się uznaniem wśród klientów instytucjonalnych i ekspertów branżowych.

Departament Analiz

Cezary Bernatek - Dyrektor Departamentu Analiz

tel.: +48 22 257 57 51