Analizowane spółki

Zespół analiz wydaje rekomendacje w odniesieniu do 63 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które reprezentują ok. 70% całkowitej kapitalizacji WIG oraz 80% łącznego obrotu giełdowego.