Analizowane spółki

Polski zespół analiz wydaje rekomendacje dla 55 spółek, a zagraniczni analitycy pokrywają dodatkowe 10 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki te reprezentują ok. 80% całkowitej kapitalizacji indeksu WIG oraz 90% łącznego obrotu giełdowego. Oprócz rekomendacji, zespół analiz wydaje również krótkie raporty dotyczące wydarzeń mających wpływ na zmiany cen oraz strategie dla rynku akcji. Dodatkowo w miesięcznym modelowym portfelu zespół analiz dzieli się z klientami rekomendacjami przeważania lub niedoważania akcji.

Pokrywamy następujące sektory:

 • Nieruchomości (komercyjne, mieszkalne)
 • Logistyka
 • Dobra konsumpcyjne (handel detaliczny, handel elektroniczny, podróże i wypoczynek, produkty i usługi konsumenckie)
 • Przemysł
 • Podstawowe zasoby (materiały i górnictwo, chemikalia)
 • Dobra podstawowe (żywność, napoje i tytoń, handel detaliczny)
 • Finanse (banki, ubezpieczenia, usługi finansowe)
 • Technologia (informatyka, gry)
 • Ropa i gaz
 • Usługi użyteczności publicznej
 • Biotechnologia
 • Telekomunikacja

Więcej na stronie internetowej Erste Group Research: