Zarząd

Piotr Prażmo

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Odpowiedzialny za nadzór nad finansami oraz bieżącą działalność operacyjną.

Piotr Prażmo jest absolwentem Politechniki Warszawskiej gdzie ukończył w 1996 r. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na kierunku Informatyka. Ponadto, w 1997 roku uzyskał tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólnym przedsięwzięciu Politechniki Warszawskiej, London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration), a w roku 2021 ukończył studia podyplomowe w zakresie Biznes.AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA.

W latach 1997-2007 pracował w Deloitte w Dziale Audytu, z czego lata 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku.

Od września 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar operacyjno-finansowy, informatyki oraz ryzyka i compliance w Erste Securities Polska S.A.

Od 2011 roku jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym. W latach 2011-2014 współpracował z Instytutem Rachunkowości i Podatków, jako juror konkursu „The Best Annual Report”.

W latach 2017-2022 był Przewodniczącym Rady Programowej XVII-XXII edycji Konferencji Izby Domów Maklerskich.

W latach 2017-2020 był niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełnił funkcję Sekretarza Rady Giełdy oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu, oraz był również członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitetu Regulacji i Ładu Korporacyjnego.

Bartosz Świdziński

Członek Zarządu. Dyrektor odpowiedzialny za rozwój biznesu. Odpowiedzialny za Departament Analiz, Departament Sprzedaży Instytucjonalnej, Handlu Elektronicznego oraz Departament Rynków Kapitałowych.

Bartosz Świdziński jest absolwentem Akademii Koźmińskiego o kierunku Finanse i Bankowość i specjalizacjach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Symulacje Inwestycyjne i Kapitałowe. Ponadto jest absolwentem studiów z bankowości inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej oraz Leadership Development Program na ICAN Institute. 

Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. (UniCredit Group).

Od 2007 roku do 2017 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Dyrektor Działu Rozwoju Rynku odpowiadał za pozyskiwanie i współpracę z brokerami, inwestorami i szeroko rozumianymi dostawcami płynności, a także za rozwój oferty produktowej w zakresie instrumentów finansowych i usług oraz kształtowanie polityki GPW w zakresie opłat.

Od 2017 roku jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Erste Securities odpowiadał za pozyskiwanie i współpracę z klientami z segmentu handlu elektronicznego. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu.