Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszą firmą. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe w czasie ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania. Państwa dane są chronione zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

 

OCHRONA DANYCH ZBIERANYCH PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Poniższe informacje opisują rodzaj danych zbieranych podczas wizyty na naszej stronie internetowej i sposoby ich wykorzystania:

a) Dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane i gromadzone na naszej stronie internetowej tylko w takim zakresie, w jakim aktywnie udostępniają Państwo te dane, np. wysyłając wiadomość e-mail za pomocą formularza kontaktu. Pośrednie dane osobowe nie są przechowywane ani przetwarzane, z wyjątkiem adresu IP, który jest technicznie niezbędny do oferowania niniejszej usługi.

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.

W celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony przed nieuprawnionym dostępem do przekazywanych lub przechowywanych danych osobowych, stosujemy najnowocześniejsze procesy szyfrowania i systemy monitorowania dostępu.

b) Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Jeżeli udostępnilli nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji umów zawartych z Państwem, na potrzeby administracji w płaszczyźnie technicznej oraz w przypadku gdy będzie to wymagane przez organy ochrony prawnej lub organy nadzoru.

Państwa dane osobowe są ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeśli wyrazili państwo na to zgodę. W każdej chwili mają państwo prawo odwołać swoją zgodę.

c) Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe wyłącznie: (i) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane, lub (ii)  w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym, lub (iii) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów o archiwizacji i przepisów o ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń.

d) Prawo do informacji o danych osobowych oraz do poprawiania i usuwania tych danych 

W każdej chwili mają Państwo prawo żądać informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas oraz żądać ich poprawienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami określonymi w RODO. W celu wykonania takiego uprawnienia prosimy o przesłanie listu na adres spółki.

e) Pliki cookies

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają rozpoznanie sesji użytkownika. Żadne dane osobowe nie są zbierane, przechowywane lub używane w celu Państwa osobistej identyfikacji podczas wykorzystywania plików cookies. Pliki cookies pomagają nam dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby wymagana była Państwa wcześniejsza zgoda na akceptację plików cookies lub ogólnie je zablokować. Zasadniczo nasze oferty mogą być używane bez akceptowania plików cookies.

f) Media społecznościowe i automatyczne pobieranie obrazu

Oferujemy interakcję z różnymi platformami mediów społecznościowych. Podczas interakcji z taką platformą Państwa przeglądarka łączy się z nią, przekazuje Państwa adres IP i jeśli wcześniej komunikowali się Państwo z tą platformą, również inne informacje, takie jak pliki cookies. W miarę możliwości unikamy tego rodzaju transferu danych, dopóki nie rozpoczną Państwo interakcji z jedną z platform. Klikając w odpowiednią ikonę (np. logo Linkedin) zaznaczają Państwo, że chcą komunikować się z daną platformą (w tym przypadku z Linkedin), a Państwa informacje, takie jak adres IP, są przekazywane do tej platformy mediów społecznościowych.