Erste Group

 

Erste Group Bank AG (Erste Group) powstała w 1819 roku jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii, zaś na giełdzie w Wiedniu zadebiutowała w 1997 roku. Jej strategią było rozwijanie działalności w segmencie detalicznym w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Od momentu debiutu Erste Group rozwijała się dzięki licznym przejęciom oraz dzięki wzrostowi organicznemu i obecnie jest największym dostawcą usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej. Obsługuje obecnie ok. 16,5 mln klientów, a łączna wartość jej aktywów to 198 mld EUR.

  • Erste Group to wiodący bank w większości państw regionu CEE. Posiada 2,8 tys. oddziałów w 7 krajach: w Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji oraz w Serbii.
  • Erste Group jest liderem w zakresie zarządzania aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, a łączna wartość powierzonego majątku to 51 mld EUR.
  • Erste Group świadczy przede wszystkim usługi bankowości detalicznej, obejmujące pełen wachlarz produktów – od kredytów, przez depozyty i produkty inwestycyjne po rachunki bieżące i karty kredytowe.

Choć Erste Group tradycyjnie specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych, główny przedmiot jej działalności stanowią również usługi doradcze oraz wspieranie klientów korporacyjnych w zakresie finansowania, inwestycji oraz dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych, finansowania z sektora publicznego oraz operacji międzybankowych.

Najważniejszym priorytetem dla Erste Group jest realizacja projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Erste Group jest liderem w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej z 10% udziałem na rynku długu i 17% udziałem w rynku usług bankowości korporacyjnej.

Austria Czechy Słowacja Węgry Rumunia Chorwacja Serbia

Ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej

Historia

Logo Erste Bank

Siedziba Grupy Kapitałowej


Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien