O nas

 

Prowadzimy działalność na polskim rynku od 1995 roku i jesteśmy jednym z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Izby Rozliczeniowej i KDPW_CCP oraz Autoryzowanym Doradcą dla Emitentów na rynku NewConnect oraz Catalyst. 

Obsługujemy klientów zarówno krajowych jak i z regionów CEE i DACH, łącząc doświadczenie z lokalnego rynku kapitałowego z doświadczeniem z regionu CEE, w którym działalność prowadzi Erste Group.

Obsługujemy regionalną platformę obrotu akcjami, zapewniającą dostęp do parkietów od Warszawy, przez Europę Środkowo-Wschodnią po Turcję jednocześnie oferując pośrednictwo w transakcjach na wszystkich globalnych rynkach kapitałowych, w tym w Londynie, Nowym Jorku czy Hongkongu.
Erste Securities Polska świadczy usługi brokerskie i doradcze w ramach:

  • pełnego zakresu usług maklerskich i rozliczeniowych
  • obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi
  • doradztwa przy fuzjach i przejęciach
  • doradztwa w zakresie emisji akcji
  • doradztwa w zakresie emisji obligacji
  • finansowania przejęć
  • finansowania projektów infrastrukturalnych

Wspieramy klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, opracowując analizy i rekomendacje na temat spółek. Zespół ds. analiz polskich spółek składa się z 5 analityków i monitoruje ponad 60 spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Pozostałymi spółkami z regionu CEE i Turcji oraz otoczeniem makroekonomicznym zajmuje się ok. 60 regionalnych analityków makroekonomicznych, akcji i instrumentów dłużnych Erste Group. Łącznie zespół analiz Erste Group pokrywa ponad 200 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo-Wschodniej.