Departament Rynków Kapitałowych

Doradzimy Twojej spółce w zakresie bankowości inwestycyjnej

Erste Securities Polska działa na rynku polskim jako agent firmy inwestycyjnej Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu świadcząc usługi doradcze w ramach transakcji na udziałowych instrumentach finansowych i dłużnych papierach wartościowych za pośrednictwem Departamentu Rynków Kapitałowych.

Dzięki współpracy z ponad setką bankierów w regionie CEE jesteśmy w stanie zaoferować pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej obejmujący fuzje i przejęcia, finansowanie wykupów menedżerskich, finansowanie kapitałowe i dłużne. Większość usług świadczona jest przez zespół lokalny we współpracy z biurami we Wiedniu, Pradze, Bukareszcie, Budapeszcie, Belgradzie i Zagrzebiu.

Naszymi klientami są polskie i zagraniczne spółki prywatne, spółki publiczne, duże korporacje międzynarodowe, fundusze private equity oraz podmioty z sektora publicznego.

Equity Capital Markets

W oparciu o wiedzę na temat rynku kapitałowego i nasze doświadczenia w dziedzinie finansów przedsiębiorstw jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie dopasowane rozwiązania w zakresie podwyższenia kapitału i oferowania akcji wybranym inwestorom. Opracowujemy i realizujemy transakcje oparte na udziałowych instrumentach finansowych i instrumentach emitowanych w oparciu o akcje, w tym pierwsze oferty publiczne (IPO), wtórne oferty akcji (SPO), emisje praw, prywatyzacje czy obligacje zamienne.

Nasz lokalny zespół współpracuje z:

 • głównym zespołem wykonawczym w Wiedniu,
 • oraz lokalnymi zespołami ECM w Czechach i w Rumunii.

Współpracujemy z emitentami na naszych głównych rynkach w Polsce, Austrii, Niemczech i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zapewniamy profesjonalne wsparcie ze strony naszego Departamentu Analiz i Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej.

 

Nasze usługi:

 • IPO, SPO i podniesienia kapitału
 • Emisje prywatne
 • Obligacje zamienne
 • Złożone zdarzenia korporacyjne (wezwania, wykupy mniejszościowych akcjonariuszy, wydzielenia i inne)

Debt Capital Markets

Nasza oferta usług w zakresie rynku papierów dłużnych dotyczy przede wszystkim prywatnych emisji obligacji korporacyjnych dla polskich przedsiębiorstw. Pomagamy ustrukturyzować ofertę, zoptymalizować koszty obsługi długu oraz poszerzyć bazę doczasowych obligatariuszy.

Nasz lokalny zespół współpracuje z biurami we Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Budapeszcie i Zagrzebiu oferując skomplikowane produkty rynku dłużnego, w tym:

 • Oferty prywatne obligacji korporacyjnych
 • Oferty publiczne obligacji
 • Euro-obligacje
 • Emisje prywatne długu (w tym EMTN i Schuldscheindarlehen)
 • Obligacje hybrydowe
 • Obsługę wykupów i wymiany obligacji.

Chętnie doradzimy Tobie i Twojej spółce w przygotowaniu się do procesu uzyskania oficjalnego ratingu pod przyszłe emisje długu.

Razem z Departamentem Loan Syndication tworzymy one-stop solution dla Twoich długoterminowych potrzeb w zakresie finansowania.

 

Stanowimy wartość dodaną dla naszych inwestorów oferując dokładną analizę poszczególnych emitentów, całych sektorów gospodarki jak również szczegółowe analizy makroekonomiczne.

Doświadczenie

* Transakcje realizowane przez Erste Group Bank AG 

Kontakt

Departament Rynków Kapitałowych
tel.: +48 22 257 57 41