imageO nas

Erste Securities Polska S.A. (Erste Securities Polska) prowadzi działalność na polskim rynku od 1995 roku i jest jednym z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Autoryzowanym Doradcą dla Emitentów na rynku NewConnect oraz Catalyst. Erste Securities Polska zatrudnia ok. 30 specjalistów, w tym 6 maklerów w zespole sprzedaży instytucjonalnej oraz 5 analityków w lokalnym zespole analiz.

Erste Securities Polska obsługuje klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych, łącząc doświadczenie z lokalnego rynku kapitałowego z doświadczeniem z regionu CEE, w którym działalność prowadzi Erste Group. Erste Securities Polska obsługuje regionalną platformę obrotu akcjami, zapewniającą dostęp do parkietów od Warszawy, przez Europę Środkowo-Wschodnią po Turcję jednocześnie oferując pośrednictwo w transakcjach na wszystkich globalnych rynkach kapitałowych, w tym w Londynie, Nowym Jorku czy Hongkongu.

Erste Securities Polska świadczy usługi brokerskie i doradcze w ramach:

  • pełnego zakresu usług maklerskich i rozliczeniowych,
  • obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi,
  • doradztwa przy fuzjach i przejęciach,
  • doradztwa w zakresie emisji akcji,
  • doradztwa w zakresie emisji obligacji,
  • finansowania przejęć,
  • finansowania projektów infrastrukturalnych.

Erste Securities Polska wspiera klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, opracowując analizy i rekomendacje na temat spółek. Zespół ds. analiz polskich spółek składa się z 5 analityków i monitoruje ponad 50 spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Pozostałymi spółkami z regionu CEE i Turcji oraz otoczeniem makroekonomicznym zajmuje się ok. 60 regionalnych analityków akcji i instrumentów dłużnych Erste Group. Łącznie zespół analiz Erste Group pokrywa ponad 250 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo-Wschodniej.