imageZespół analityków

Zespół analityków Erste Securities Polska tworzą specjaliści, którzy stanowią część 60-osobowego zespołu analityków akcji i instrumentów dłużnych Erste Group zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie zespół analiz Erste Group pokrywa ponad 250 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Magdalena Komaracka

Dyrektor Departamentu Analiz
Sektor finansowy

Tomasz Duda

Wicedyrektor Departamentu Analiz
Sektor surowcowy i energetyczny, branża deweloperska i budowlana

Marek Czachor

Sektor konsumencki

Mateusz Krupa

Sektor finansowy

Karol Brodziński

Sektor chemiczny oraz IT