imageZarząd

Franz Bichler

Członek Zarządu. Odpowiedzialny za Deparatment Analiz, Departament Sprzedaży Instytucjonalnej oraz Departament Doradztwa Finansowego.

Franz Bichler został powołany na stanowisko Członka Zarządu Erste Securities Polska S.A.
w 1999 roku, gdzie obecnie jest odpowiedzialny za Departament Analiz. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Erste Securities Istanbul. Z sektorem finansowym jest związany od początku swojej kariery zawodowej. Pierwsze doświadczenia
w ramach Erste Group, Franz Bichler zdobył pracując dla Erste Bank AG, gdzie objął stanowisko w 1997 roku. Przed dołączeniem do zespołu Erste pracował dla Girocredit Bank AG (1996), austriackiego Banku Inwestycyjnego (1994) oraz Girocredit Vienna (1992). Ponadto, w latach
2002-2009 pełnił funkcję Członka Zarządu Erste Bank Investment Hungary, a od 1999 do 2008 r.
w Erste Securities w Zagrzebiu.

Piotr Prażmo

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Odpowiedzialny za nadzór nad finansami oraz bieżącą działalność operacyjną.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, posiadacz dyplomu MBA. Jest członkiem Association of Chartered Accountants (ACCA) z tytułem FCCA.
W latach 1997-2007 pracował w Deloitte w Dziale Audytu, z czego w latach 2003-2005 w biurze Deloitte & Touche LLP w Nowym Jorku. Od września 2007 roku pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za nadzór na finansami i bieżącą działalnością operacyjną w Erste Securities Polska S.A. Od 2011 roku jest członkiem Rady Izby Domów Maklerskich, a od czerwca 2014 roku jej Przewodniczącym.