Zarząd

Franz Bichler, Członek ZarząduPiotr Prażmo, Członek Zarządu