imageSprzedaż Instytucjonalna

Podstawową działalnością Erste Securities Polska są usługi maklerskie świadczone na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Jako grupa kapitałowa, Erste Group posiada lokalne zespoły sprzedażowe na wszystkich głównych rynkach. Zapewnia to dostęp do wielu rynków, w tym również w Stanach Zjednoczonych i w Londynie, oraz bezpośredni dostęp do trzech najważniejszych giełd w regionie: GPW, CEESEG oraz giełdy papierów wartościowych w Stambule.

Erste Securities Polska zatrudnia ok. 30 specjalistów, w tym 6 maklerów w zespole sprzedaży instytucjonalnej. Usługi związane z wykonywaniem oraz rozliczaniem zleceń obejmują zarówno akcje jak i instrumenty pochodne, w tym opcje i kontrakty terminowe typu „futures”, włączając również kontrakty „futures” na towary. Świadczone usługi obejmują operacje na instrumentach pochodnych, arbitraż indeksowy i akcyjny, przeprowadzanie transakcji na platformach elektronicznych, pakiet usług maklerskich oraz raportowanie stanu portfela klienta.

Erste Securities Polska jest jednym ze znaczących uczestników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem udziału w obrocie akcjami na rynku wtórnym w segmencie inwestorów instytucjonalnych. W zakresie instrumentów pochodnych, Erste Securities Polska jest niekwestionowanym liderem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z 30% udziałem w obsłudze transakcji pakietowych na rynku instrumentów pochodnych (głównie „futures” na WIG 20). Erste Securities Polska cieszy się uznaniem wśród inwestorów instytucjonalnych za jakość obsługi i innowacje technologiczne w zakresie świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach domów maklerskich.

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej
tel.: +48 22 538 62 11, +48 22 538 62 15