imageObrót instrumentami finansowymi

Erste Securities Polska jest jednym z wiodących uczestników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem udziału w obrocie instrumentami finansowymi na rynku wtórnym w segmencie inwestorów instytucjonalnych. Wśród klientów Erste Securities Polska znajduje się:

 • 12 otwartych funduszy emerytalnych,
 • 24 polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • zagraniczne fundusze inwestycyjne,
 • firmy ubezpieczeniowe i asset & wealth management,
 • zagraniczni klienci Erste Group.

Oferowane przez Erste Securities Polska usługi związane z obsługą i rozliczaniem zleceń w ramach transakcji dotyczących instrumentów finansowych rynku pierwotnego i wtórnego. Portfel oferowanych usług brokerskich zawiera:

 • pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach kapitałowych,
 • realizację zleceń do dyspozycji maklera na podstawie ustalonych parametrów (DDM),
 • realizację transakcji crossowych, pakietowych oraz OTC,
 • krótką sprzedaż akcji.

Erste Securities Polska umożliwia szeroki dostęp do rynków kapitałowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w tym rynków NYSE, LSE, CEESEG, FWB, BIST, etc. 

Poza usługami brokerskimi, w ramach oferty usług pozyskiwania kapitału w transakcjach na rynkach kapitałowych, Erste Securities Polska świadczy klientom z Polski i zagranicy następujące usługi:

 • realizację pierwszych emisji publicznych (IPO) i kolejnych emisji wtórnych (SPO),
 • realizację wtórnych emisji akcji (SPO) kierowanych do inwestorów instytucjonalnych,
 • organizację budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB),
 • organizację spotkań z inwestorami w ramach „investor’s education”,
 • organizację „roadshow” spółek polskich oraz zagranicznych,
 • zbieranie opinii od inwestorów w ramach „pilot phishing”.

Poza wsparciem w transakcjach kapitałowych, Erste Securities Polska zaprasza inwestorów i emitentów na coroczne konferencje organizowane przez Erste Group w Stegersbachu, Londynie i Stambule. Poza klientami Erste Group, w konferencjach biorą udział również eksperci bankowości inwestycyjnej z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach konferencji organizowane są spotkania indywidualne, prezentacje i dyskusje panelowe, które dają możliwość jednoczesnej wymiany wiedzy i doświadczeń.