imageObrót instrumentami pochodnym

Erste Securities Polska należy do najaktywniejszych uczestników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem obrotu instrumentami pochodnymi. Udział Erste Securities Polska w obrocie kontraktami terminowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi 8%, przy czym udział w transakcjach pakietowych na kontraktach terminowych wynosi aż 30%.

W ramach obsługiwanych transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych i opcji, Erste Securities Polska oferuje obsługę i rozliczanie transakcji opartych o następujące instrumenty bazowe:

  • akcje,
  • obligacje skarbowe,
  • indeksy giełdowe,
  • stopy procentowe,
  • waluty,
  • towary.

Portfel oferowanych usług brokerskich dla instrumentów pochodnych zawiera:

  • pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach kapitałowych,
  • realizację zleceń do dyspozycji maklera na podstawie ustalonych parametrów (DDM),
  • realizację transakcji crossowych, pakietowych oraz transakcji arbitrażowych na koszyku akcji z WIG20 vs. Index.

Erste Securities Polska umożliwia dostęp do rynków kapitałowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, w tym rynków CME, ICE, EUREX, LIFFE, SGX, MEFF, HKFE, etc.

Erste Securities Polska cieszy się uznaniem wśród inwestorów instytucjonalnych za jakość obsługi i innowacje technologiczne w zakresie świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach domów maklerskich.