imageFuzje i przejęcia

Dzięki wsparciu ze strony zespołu obsługującego fuzje i przejęcia, Erste Group jest w stanie zaoferować klientom dostęp do krajowych i zagranicznych rynków oraz inwestorów.

Oferowane usługi doradcze dotyczące transakcji M&A obejmują:

  • transakcje przejęć,
  • transakcje sprzedaży,
  • fuzje,
  • prywatyzacje,
  • joint venture.

Erste Securities Polska zapewnia bazę wiedzy Erste Group oraz dostęp do inwestorów strategicznych i finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz poza nią.

Od niewielkich, wyspecjalizowanych firm działających na rynkach lokalnych odróżnia nas znajomość poszczególnych sektorów, kontakty z podmiotami z branży w wielu regionach oraz współpraca z globalnymi bankami inwestycyjnymi.