imageDoradztwo Finansowe

Erste Securities Polska jest częścią platformy Erste Group Investment Banking, która jako jedyna w regionie zapewnia dostęp do parkietów od Warszawy, przez Europę Środkowo-Wschodnią po Turcję. Specjaliści w polskim zespole bankowości inwestycyjnej doradzają klientom przy współpracy z 110 specjalistami w centrali w Wiedniu i oddziałach w Pradze, Belgradzie, Bukareszcie i Stambule.

Erste Group jest liderem w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej z 10% udziałem na rynku długu i 17% udziałem w rynku usług bankowości korporacyjnej. Erste Group jest preferowanym partnerem nie tylko dla podmiotów z regionu, ale również dla aktywnych na tych rynkach podmiotów z Europy Zachodniej. Erste Group zapewnia dostęp do finansowania zewnętrznego, specjalizując się między innymi w finansowaniu przejęć oraz zapewniając dostęp do wszystkich liczących się rynków kapitałowych Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej.

Erste Group świadczy kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej obejmujące fuzje i przejęcia, finansowanie wykupów menedżerskich, finansowanie kapitałowe i dłużne. Klientami Erste Securities Polska są polskie i zagraniczne spółki prywatne, duże korporacje międzynarodowe, fundusze private equity oraz podmioty sektora publicznego.

Departament Doradztwa Finansowego:
tel.: +48 22 538 62 43, +48 22 538 62 49