imageDane spółki

Erste Securities Polska S.A.

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

tel. (48 22) 538-6200
fax. (48 22) 538-6202

  • KRS: 0000065121
  • NIP: 526-10-27-638
  • REGON: 011136053
  • Kapitał zakładowy: 15 500 000 (w pełni opłacony)