imageRynki finansowania dłużnego

Przy wsparciu ze strony Erste Group, Erste Securities Polska oferuje klientom rozwiązania w zakresie emisji obligacji korporacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz skarbowych.

Oferowane usługi finansowania dłużnego obejmują:

  • obligacje zabezpieczone,
  • obligacje uprzywilejowane,
  • obligacje hybrydowe,
  • emisje długu podporządkowanego,
  • obligacje zamienne,
  • obligacje w Euro lub w walucie lokalnej,
  • emisje publiczne i prywatne.

Emitenci mogą skorzystać z doświadczenia Erste Group, na które składa się wiedza o rynkach globalnych oraz doskonała znajomość lokalnych regulacji i rynków. Erste Group to wiodący organizator emisji obligacji w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej pod względem ich łącznej wartości od 2010 r.

Główną zaletą zespołu Erste Group specjalizującego się w finansowaniu dłużnym jest koncentracja na regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bliska współpraca z kluczowymi klientami.

Erste Securities Polska jest autoryzowanym doradcą na rynku Catalyst oraz świadczy na rzecz klientów usługi w zakresie dopuszczenia obligacji do obrotu i/lub wprowadzenia na rynki GPW oraz BondSpot.