Dokumenty do Publicznej Oferty Akcji Serii H Arrinera S.A.