Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fortuna Entertainment Group N.V.

Podsumowanie Roku Giełdowego 2016

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2016 r.

22 marca 2017r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla liderów polskiego rynku kapitałowego.

Erste Securities Polska S.A. zdobyło nagrodę za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Organizatorem uroczystości wręczenia nagród uczestnikom rynku kapitałowego za 2016 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s.

W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kofola ČeskoSlovensko a.s., ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 r. („Wezwanie”), Erste Securities Polska S.A. działając jako podmiot pośredniczący w Wezwaniu niniejszym informuje, że w odpowiedzi na Wezwanie nie złożono żadnego zapisu.

Erste Securities Polska jako Oferujący Akcje Serii H Arrinera S.A.

Podsumowanie Roku Giełdowego 2015

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2015 r.

12 maja 2016r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla liderów polskiego rynku kapitałowego.

Erste Securities Polska zostało wyróżnione za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora. W 2015 roku, Erste Securities Polska pośredniczyło w transakcjach obejmujących ponad 1.300.000 kontraktów terminowych. Nagrodę z rąk Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych – Pani Małgorzaty Zaleskiej – odebrał Piotr Prażmo, Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Organizatorem uroczystości wręczenia nagród uczestnikom rynku kapitałowego za 2015 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami uroczystości byli Grupa KDPW i BondSpot S.A.

Erste Securities Polska pierwszym Członkiem Giełdy oferującym swoim klientom usługę kolokacji

Usługa jest przeznaczona dla podmiotów wykorzystujących automatyczne systemy
handlu, chcących zagwarantować sobie i swoim klientom najszybszy dostęp
do rynków GPW w celu przesyłania zleceń i odbioru danych rynkowych. Usługa ta gwarantuje wszystkim klientom identyczny czas komunikacji z systemem UTP, który maksymalnie wynosi 500 mikrosekund (μs).

W 2015 roku Erste Securities Polska przeprowadziło emisje obligacji na ponad 200 mln zł

W 2015 roku Erste Securities Polska doradzało przy emisji obligacji dla: Kredyt Inkaso
w dwóch emisjach obligacji serii X i Y o łącznej wartości 109 mln zł, Grupy Duon przy pierwszej emisji seria A o wartości 30 mln zł, oraz MCI Capital przy emisji obligacji serii
J o wartości 66 mln zł. Sukces tych transakcji to potwierdzenie doskonałych relacji ESP
z zarządzającymi największymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi w Polsce.

Analityk Erste Securities Polska na podium rankingu gazety „Parkiet"

Tomasz Duda analityk biura maklerskiego Erste Securities zwyciężył w rankingu Analityk Roku w kategorii sektor wydobywczy i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ranking Gazety Giełdy „Parkiet”, tworzony jest na podstawie ankiet wśród zarządzających funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi.

ESP doradcą w procesie wprowadzenia na GPW spółki BUWOG

Erste Securities Polska pełnił rolę doradcy finansowego w procesie wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji spółki BUWOG AG. Obrót akcjami tej spółki, specjalizującej się w sektorze nieruchomości mieszkalnych w Niemczech i Austrii, na głównym rynku warszawskiego parkietu rozpoczął się 29 kwietnia. Akcje BUWOG są również notowane na giełdach we Frankfurcie oraz w Wiedniu.

Erste Securities Polska w najnowszym rankingu Forbes

Biuro maklerskie Erste Securities zajęło siódmą pozycję w corocznym rankingu domów maklerskich miesięcznika Forbes, przygotowywanym na podstawie opinii inwestorów instytucjonalnych. Oceny przyznane przez klientów, a szczególnie zwycięstwo w nowoutworzonej kategorii technologie, cieszą szczególnie, że obecny rok po raz kolejny postawił wiele wyzwań przed branżą brokerską.

 • O NAS

  Erste Securities Polska, dom maklerski, obsługujący inwestorów instytucjonalnych.

 • CENTRUM PRASOWE

  Najnowsze informacje prasowe, raporty do pobrania oraz przegląd prasy.

 • GRUPA ERSTE BANKU

  Erste Securities Polska S.A. reprezentuje Grupę Erste Banku w Polsce - czołową austriacką grupę bankową o wiodącej pozycji wśród instytucji finansowych w Europie Środkowej.

 • ANALIZY

  Analitycy Erste przygotowują szeroki wybór raportów sektorowych, makroekonomicznych, dotyczących rynku kapitałowego oraz polskich i zagranicznych spółek.